Первая запись в блоге

Это цитата для записи.

Реклама

Առաջադրանք հայոց լեզվից, 21.03

1.Ընդծիր ի հոլովման ենթարկվող բառերը: Մենություն, ձնաբուք, ընդմիջում, երեկո, տիրակալ, քույր, վագր, վաչկատուն, կատու, փոթորիկ, քացախաթթու, ընկեր, վերարկու, Սոչի, մեղու, արփի, աշուն:  2. Ընդծիր ու հոլովման ենթարկվող բառերը: Ամուսին, րոպե, գինի, ջրածին, անկողին, բարկօղի, թթենի, սրբատեղի, տեր, թագուհի, վայրենի, մարդ, հացատուն, հոգի, սեր, ուխտատեղի, այգի:   3. Ընդգծիր ոջ հոլովման ենթարկվող  բառերը: Խնամի, սկեսուր, հորաքույր, մայր, ընկեր, կալվածատեր, եղբայր, տիկին, գործընկեր,… Читать далее Առաջադրանք հայոց լեզվից, 21.03

. Փակագծերում տրված բառերը (բայերը) գրի´ր պահանջված ձևով:

Մի դաշտային մուկ հյուր կանչեց մառանում ապրող մկա­նը: Հյուր մուկը եկավ ու (որոշեց) մինչև աշուն մնալ: Նա մի քանի հատիկ (գտնավ), ցեխակոլոլ արմատներ(կրծեց) ու (ասաց). —      Չէ՜, թշվառ մրջյունի նման ես ապրում: Քեզ հետ համե­մատած՝ ես աոատության մեջ եմ ապրում: Գնանք՝ տես: Նա դաշտային մկանը (համոզեց) ու (տարավ) տուն: (Ցույց տվեց) հացը, ալյուրը, թուզը, մեղրը,… Читать далее . Փակագծերում տրված բառերը (բայերը) գրի´ր պահանջված ձևով:

Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի´ր ու պահանջվող ձևով գրի´ ր կետերի փոխարեն:

… շունը շատ նման էր մեր Բողարին: (Նկար. նկարել) Եթե աղջկաս համար ծաղիկներ …. աղջիկս շատ կուրախանա: (Նկար, նկարել) Որ գանձը … ծառի տակ ու գնա. հետո կգտնի՞: (Թաղել, թաղ) Մեր պատի տղաներն ամենաճարպիկն են: (Թաղել, թաղ) Թշնամին որ բերդը պատած խմելու ջուր շենը ունենա: (Պատ. պատել) Պատի ստվերր մինչև ծառն էր ձգվել: (Պատ, պատել)… Читать далее Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի´ր ու պահանջվող ձևով գրի´ ր կետերի փոխարեն:

Գործնական քերականություն, 20.03

Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գրիր և տեքտը վերականգնի՛ր: 2.Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: 3.Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»: 4.Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա:  1.Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ: Հականիշները (հակաոակ իմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր և զույգ—զույգ գրի’ր: Միշտ-երբեք, անարատ-արատավոր, ոչնչացնել-ստեղծել, բացահայտ-գաղտնի, թույլ-ամուր, վերջին-առաջին, համաձայնել-մերժել,հրաժարվել,հանգստանալ-աշխատել, հավաքել, արթուն-քնած, կորցնել-գտնել, վատնել, ձախ-աջ: Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը  գտի´ր և տեքստը վերականգնի´ր: 2.Այնտեղ այս ահավոր ծույլր… Читать далее Գործնական քերականություն, 20.03

Նախագիծ` Բնապահպանական ստուգատես, 2018

Այն քիմիական նյութերի ֆիզիկական ազդակների և կենսաբանական միկրոօրգանիզմների թափանցումը, առաջացումն ու կուտակումը մթնոլորտում,որոնք օդը հիմնական բաղադրամասեր չեն կամ գերազանցում են դրանց թույլատրելի չափաքանակները կոչվում է օդի աղտոտում:

Ինքնուրույն աշխատանք

1. Նշվածներից գծիր հարյուր հիսունվեց հազար տասնհինգ թիվը և գրիր կարգային գումարելիների տեսքով` ա/150615 բ/105615 գ/156015 դ/156105 pat.d 2. Թվերը գրիր թվանշաններով` ա/ հինգ հազար մեկ-5001 բ/ տաս հազար հինգ հարյուր չորս-10504 գ/ յոթ հարյուր հազար հարյուր տասնմեկ-700011 3. Լրացրու աղյուսակը` Նախորդ      8999                     … Читать далее Ինքնուրույն աշխատանք